Functionaliteiten Demo

PRIVACY M.B.T. BEZOEK WEBSITE FleGo

Deze website kunt u anoniem raadplegen. FleGo verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Indien u via deze website contact met ons opneemt, vragen wij naar uw naam en e-mailadres. Na het verwerken van uw (aan)vraag of opmerking worden die gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FleGo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van FleGo, en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, demoaanvraag of ander digitaal formulier hebt ingevoerd. FleGo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom FleGo deze gegevens nodig heeft

FleGo verwerkt uw contactgegevens op de website (contactformulier, demoaanvraag) om contact met u op te nemen voor deze doeleinden.

FleGo verwerkt bij gebruik van het platform gegevens zoals naam, e-mail, IP-adres, functie en profielfoto voor de werking van het platform FleGo.

Daarnaast kan FleGo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang FleGo uw gegevens bewaart

FleGo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens delen met anderen

FleGo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van FleGo worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. FleGo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en zijn nooit terug te herleiden naar een specifiek naam en rugnummer. Tevens worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Ook worden deze gegevens geregistreerd om ongewenst gedrag (i.h.k.v. informatiebeveiliging) op te sporen.

In kaart brengen diensten bezoek

Voor platform FleGo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. FleGo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en zijn nooit terug te herleiden naar een specifiek naam en rugnummer. Tevens worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Ook worden deze gegevens geregistreerd om ongewenst gedrag (i.h.k.v. informatiebeveiliging) op te sporen.

Recht op inzage, wijziging, overdracht en verwijdering.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te ontvangen voor overdracht en om te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@flego.nl. FleGo zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Informatiebeveiliging

FleGo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en het platform van FleGo maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat gegevens versleuteld worden verstuurd. Tevens laten wij onze producten regelmatig pentesten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FleGo verzamelde persoonsgegevens, neemt dan contact met FleGo op.

Adres: AG Bellstraat 45-03, 7903 AD Hoogeveen

Wil je FleGo beter leren kennen?

We vertellen je graag meer over FleGo: