Functionaliteiten Demo

Waarom cookies?

FleGo plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.

Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen, en zijn dus geanonimiseerd.

Functionele cookies

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

FleGo gebruikt dergelijke cookies voor:

Analytische cookies

Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meet FleGo continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen wij niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken cookies voor:

Wil je FleGo beter leren kennen?

We vertellen je graag meer over FleGo: